Header Ads

Những đặc điểm mới cực kì thú vị của đồng hồ thông minh Android Wear

Những ứng dụng cực đỉnh mới sẽ được tích hợp trong smartwatch

- Giờ đây chúng ta có thể thay đổi mặt đồng hồ chỉ bằng một cú vuốt,các nhà sản xuất có thể  tạo ra nhiều hơn nữa các ứng dụng để người dùng có thể có nhiều lựa chọn. Để có cảm hứng, hãy xem danh sách Đồng hồ đeo tay Android Wear tốt nhất của chúng tôi.
- Nhưng đó không phải là nơi mà việc tùy chỉnh dừng lại, như với Android Wear 2.0 cũng có những 'sự phức tạp.Đây là những vật dụng rất nhỏ, có thể làm tăng tuổi thọ pin, mục tiêu hoạt động, sự kiện lịch hoặc bất kỳ thứ gì khác vào mặt đồng hồ của bạn, vì vậy bạn luôn nhìn thấy chúng trong nháy mắt mà không cần phải vuốt vào đồng hồ - hoặc tệ hơn - đưa ra điện thoại của bạn.

Nhận dạng giọng nói Android Wear

- Mặc dù cử chỉ vuốt và các cử chỉ khác được cho là cách chính mà bạn sẽ tương tác với Android Wear, bạn cũng có thể sử dụng lệnh thoại.
- Tất cả Android Wear đều thông minh phản hồi lệnh đơn giản "Được rồi, Google" hoặc bạn có thể đến cùng một vị trí bằng cách giữ nút nguồn. Và với Android Wear 2.0, Google Assistant sẽ đáp ứng.
- Đây là phiên bản mới của Google kiểm soát bằng giọng nói của Google và theo nhiều cách thì nó mạnh hơn Siri (mà Apple Watch trông cậy). Một ưu điểm chính của Trợ lý là nó hiểu bối cảnh, cho phép bạn hỏi các câu hỏi tiếp theo.
- Ví dụ: bạn có thể theo dõi "Barack Obama bao nhiêu tuổi?", Với "chỉ cho tôi hình ảnh của anh ấy" và Trợ lý sẽ hiểu bạn là người "anh ấy", cho phép giao tiếp tự nhiên hơn.

No comments:

Powered by Blogger.